Welltox

Кожата е многу важна. За време на младоста, кожата е убава и беспрекорна. Меѓутоа, со тек на време се појавува непосакувана пигментација. Бенки, пеги, флеки...